คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน 14 พฤษภาคม 2567