ที่อยู่หน่วยงาน :
เลขที่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-311225
                : 039-301691

ส่ง E-Mail หาเราได้ที่นี่