ภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับชั้น ม. 1 ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์.

โรงเรียนหญิงชื่อดังนามว่า "ศรียานุสรณ์"

Previous slide
Next slide

การรับสมัครนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมศรียาบูชาครู 2567

จะจัดกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 67 ณ ศูนย์กีฬา...

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลงานนักเรียน

โรงเรียนเด่น

คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน

โรงเรียนศรียานุสรณ์ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความยินดียิ่ง...

เรื่องน่าสนใจ

ผู้บริหาร
0
ครูผู้สอน
0
จำนวนเจ้าหน้าที่
0
จำนวนนักเรียน
0
Copyright © 2024 โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี ที่อยู่หน่วยงาน : เลขที่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-311225 โทรสาร : 039-301691 E-Mail : siyanuson2010@gmail.com