คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน

โรงเรียนศรียานุสรณ์ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความยินดียิ่ง