คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จ.สุพรณบุรี และ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จ.นครปฐม วันที่ 8 กันยายน 2566 โดยมีคณะผู้บริหารและครูให้การต้อนรับ