คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา 5 พฤษภาคม 2567