คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี วันที่ 14 กันยายน 2566 โดยมีคณะผู้บริหารและครูให้การต้อนรับ