น.ส.วิชญาพร เนียมกุญชร ชั้น ม.5/3โรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้ทำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้ง 39 นครนายกเกมส์( คัดเลือกตัวเเทนภาค 1 ระหว่างวันที่ 15-18 ธ.ค. พ.ศ. 2566 )
ผลการแข่งขัน
ท่าจับล็อค (เนวาซ่า 1 เงิน)
ท่าต่อสู้ (ไฟต์ติ้ง 1 ทองแดง)