คณะศึกษาดูงาน 2 คณะ คือจาก รร.วังแขมวิทยาคม จ.กำแพงเเพชร และคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา จ.นครราชสีมา วันที่11 กันยายน 2566 โดยมีคณะผู้บริหารและครูให้การต้อนรับ