การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” จ.ราชบุรี นางสาววิชญาพร เนียมกุญชร นักเรียนศรียานุสรณ์ ห้องม.6/3ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2ประเภทfighting เยาวชนไม่เกิน 18ปี บุคคลหญิง เกิน 63กิโลกรัม และ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2ประเภทJiujitsuเยาวชนไม่เกิน 18ปี บุคคลหญิง เกิน 63กิโลกรัม