วันที่ 12-13 มีนาคม 2567 นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครู โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และครูคอมพิวเตอร์ ณ ห้องสารภี ห้องปฏบัติการ โรงเรียนศรียานุสรณ์