โรงเรียนศรียานุสรณ์ร่วมกิจกรรมของจังหวัดจันทบุรี ในงานดนตรีในสวน โดยมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในจังหวัดจันทบุรีและโรงเรียนในจังหวัด โดยได้นำเสนอการบรรเลงเพลงดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีสตริง และการรำของนักเรียน