กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษาเอแม็ท
และซูโดกุ ในวันเสาร์ที่ 3 ก.พ.67
ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จ.ตราด. ผลการแข่งขันดังนี้ค่ะ
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันซูโดกุุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเอแม็ท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น