งานยุวกาชาดจัดกิจกรรม”วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2567 ในวันที่ 30 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาโรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยมีนายสมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ภาพเพิ่มเติม