วันที่ 20 ธันวามคม 2566  นายสมหมาย โอภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเข้าประจำกอง และประดับอินทรธนู สำหรับเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อรับเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเป็นสมาชิกกองลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยมีผู้กำกับ และรองผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี ร่วมพิธี ณ หอประชุมชยางกูร เพื่อปลุกจิตสำนึกในการเป็นลูกเสือเนตรนารี และระลึกถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนคุณงามความดีของผู้มีพระคุณ