10 มกราคม 2567 รร.ศรียานุสรณ์ จัดพิธีเชิดชูเกียรติ “คนดีศรียานุสรณ์” ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุณยกุล หัตถกี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ จันทบุรี ตราด เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มสดุดีในครั้งนี้ ภาพเพิ่มเติม