คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา วันที่ 1 กันยายน 2566 โดยมีคณะผู้บริหารและครูให้การต้อนรับ