18 ตุลาคม 2566 นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณ์ นางสาวศิริรัตน์ หอมประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าศรียานุสรณ์และนางสาวณัฐชยา ศรีวิบูลย์ ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่า ร่วมแถลงข่าวการจัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา ณ วัดโค้งสนามเป้า ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ และการจัดงานสังสรรค์ในโอกาสครบรอบ 103 ปีโรงเรียนศรียานุสรณ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นี้ และมีการมอบเงินสบทบทุนก่อสร้างอาคารเรียน100ปีศรียนุสรณ์ จากคุณกลอยใจ บริบูรณ์ จำนวน 400,000 บาทและจากคุณเฉลิมพล ศักดิ์คำ จำนวน 100,000 บาทอีกด้วย