8 พฤษภาคม 2567 คณะครูศรียานุสรณ์อบรมการพัฒนาทักษะใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นำโดยวิทยากร ผศ.ดร.ภูวดล บัวบางพูล และ นางสาวพีรญา สุขขีวรรณ