นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่ภาพด้านล่าง)