วันที่ 7 พฤษภาคม 67 เชิญชวนคณะผู้บริหาร คุณครูร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ภายในโรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยร่วมกันทำความสะอาด ภายในบริเวณ ห้องพักครู ด้วยความตั้งใจ