นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 เข้ารายงานตัวและเลือกแผนการเรียน