โรงเรียนศรียานุสรณ์จัดอบรมการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยมีนายสมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี
ภาพกิจกรรมชุดที่ 1
ภาพกิจกรรมชุดที่ 2