16 มกราคม 2567 โรงเรียนศรียานุสรณ์เข้าร่วมพิธีงานวันครูของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมาราชูทิศ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี