นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูศรียานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูศรียานุสรณ์ ร่วมยินดีกับ รองฯสุรภา เอื้อนไธสง ในวาระไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประณีตวิทยาคม จ.ตราด