โรงเรียนศรียานุสรณ์จัดพิธีถวายบังคมลารัชกาลที่ 6 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในโอกาศจบการศึกษาในปีการศึกษา 2566