กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดค่ายการเรียนรู้ คือ สำเนียง เสนาะเสียง และ ศรียารักษ์ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยให้กับนักเรียนที่สนใจ ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยมีนายสมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม