สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราดและหน่วยงานในจังหวัดจันทบุรีจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 22-24 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ภาพเพิ่มเติม