7 พฤศจิกายน 2566 รร.ศรียานุสรณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566