กิจกรรมตรวจปัสสาวะ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรเครือข่ายเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง