วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมชยางกูร งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนเพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก และสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อเอชพีวีซึ่งเป็นสาเหตุของโรงมะเร็งปากมดลูก