คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วันที่ 21 มีนาคม 2567 โดยมีคณะผู้บริหารและครูให้การต้อนรับ