คณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนบรบือ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 19 มีนาคม 2567 โดยมีคณะผู้บริหารและครูให้การต้อนรับ