ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกม”