8 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีจัดโครงการ สวย เริด เชิดสู้มะเร็ง โดยร่วมกับโรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดฉีดวัคซีนให้นักเรียนที่สนใจ