ข่าวสารประชาสัมพันธ์

- ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
- ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
-ข่าวรับสมัครงาน
(ติดตามด้านล่าง)

:::New::::

-ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานฯ ประกันคุณภาพภายใน 1 2 3 4

:::ข่าวเก่า:::: 

      - [7-11-59] เกณฑ์และแบบบันทึกข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559
คลิกที่นี่ 1 2

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

:::New::::

- การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีโดยวิธีพิเศษ ที่นี่                    (27-1-60)

:::ข่าวเก่า:::: 

- ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง เหมาบริการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 1 2 (18-1-60)
- ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุไฟล์แนบ 1 2 (อ 6-12-59)
- ประกาศเช่าเครื่องมัลติมีเดีย ไฟล์แนบ 1 2 (11-10-59)

ข่าวรับสมัครงาน

:::New::::

-

:::ข่าวเก่า:::: 

      -