• 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี
  • (039) 311225 ,324650
  • siyanuson@siya.ac.th

เพลงมาร์ชศรียานุสรณ์


เนื้อร้อง อาจารย์สมเสริฐ รัตนานนท์      
ทำนอง คีตนาวิน (นาวาตรีสำเร็จ นิยมเดช)
 
ดนตรี วงดุริยางค์ทหารเรือ

                                                                         พวกเราศิษย์ศรียานุสรณ์มาพร้อมกัน

                                                                 สายสัมพันธ์สามัคคีทวีผล

                                                                 น้ำใจมั่นแน่วแน่มิแปรกมล

                                                                 จะเป็นคนดีศรีของชาติชั่วนิรันด์

                                                                          ทั้งศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ร่วมใจพร้อมพรัก

                                                                 สมานสมัครร่วมแรงแข็งขัน

                                                                 รักกันอย่างน้องพี่ร่วมชีวิตกัน

                                                                 เพื่อสถาบันของเราและเยวชน

                                                                          องค์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา-          

                                                                 บรมราชินีศรีสมร

                                                                 ขอบังคมบรมบาทนาถบวร                        

                                                                 ศรียานุสรณ์ดำรงมาด้วยบารมี

                                                                         พวกเราเหล่าศรียาฯ รักษาเกียรติ

                                                                 เรามิเหยียด ข่มใคร ให้เสื่อมศรี

                                                                 จะยืนยงคงอยู่คู่ธานี

                                                                 จันทบุรีแดนดินถิ่นสมบูรณ์