• 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี
  • (039) 311225 ,324650
  • siyanuson@siya.ac.th

    โรงเรียนศรียานุสรณ์          

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ สำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน ที่จะนำเสนอ เผยแพร่ให้กับทุกท่านได้รับทราบ ความเคลื่อนไหวของโรงเรียน ซึ่งรวมทั้งข่าวสารต่างๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า.... เว็บไซต์ของเราจะเป็นช่องทางการเป็นสื่อกลาง ในการสื่อสารกับชุมชน และท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยทางโรงเรียนจะนำเสนอภาพกิจกรรมต่างๆ รวมถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์ รูปภาพการดำเนินงาน.

 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนศรียานุสรณ์ [เข้าชม]


 ชื่นชมและยินดี