mobirise.com

2560-09-15 เชิดชูเกียรติคนดีศรียา60

Photo by siya

กิจกรรมเชิดชูยกย่องเป็นเกียรติให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6

2560-29-20 ร้อยความรักถักทอใจ

Photo by siya

ศิษย์ศรียาร่วมร้อยความรักถักทอใจ..สานสายใยมุทิตา

...

Photo by siya

..

2560-09-1 ค่ายอาเซียน

Photo by siya

2560-09-1 ตลาดนัดอาชีพ

Photo by siya

2560-09-7 ค่ายอุตุนิยมวิทยา

Photo by siya

2560-09-8 ต้อนรับสตรีประเสิรฐศิลป์

Photo by siya

2560-08-18 แผนพัฒนา 60

Photo by siya

2560-08-18 ศึกษาดูงานฝ่ายอาคาร

Photo by siya

2560-08-25 ประเมินรางวัล ObecQA

Photo by siya

2560-08-31 อบรมนายหมู่เนตรนารี

Photo by siya

2560-08-9 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

Photo by siya

2560-08-11 กิจกรรมถวายพระพรฯ วันแม่แห่งชาติ

Photo by siya

2560-08-19 ทดสอบระบบสอบเสมือนจริง กสร.วิทย์-คณิต

Photo by siya

2560-08-18 ค่ายภาษาไทย

Photo by siya

2560-08-4 กสร.ภาษาไทย มอบรางวัล

Photo by siya

2560-08-4 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ควบคุมภายใน

Photo by siya

2560-08-4 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

Photo by siya

2560-08-4 VB สิริราชอนุสรณ์ VS ศรียานุสรณ์

Photo by siya

2560/07/15,16 ค่ายอัจฉริยภาพด้านหุ่นยนต์บังคับมือ

Photo by ครูคอมพิวเตอร์

2560-06-17,18 ศูนย์แนะแนวต้นแบบประจำ สพม.เขต 17

Photo by siya

2560-07-27 ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

Photo by siya

2560-07-31 ประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษ 2560

Photo by siya

2560/06/16 ค่ายไอที..พี่สอนน้อง60

Photo by siya

2560-06-23 การจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Photo by siya

2560-06-26 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Photo by siya

2560-06-26 กิจกรรมวันสุนทรภู่

Photo by siya

[2560-07-7] ศรียานุสรณ์ แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 

ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ
ถวายพ่อหลวง

Photo by siya

2560/06/16 ค่ายไอที..พี่สอนน้อง60

Photo by siya

กิจกรรมค่ายคุณธรรมฯ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

Photo by siya

2560/5/11 ปฐมนิเทศ ม.1

Photo by siya

2560/05-9 ประชุมเปิดภาคเรียน 1/2560

Photo by siya

2560/05/8 ประชุม ผปค ม.1

Photo by siya

2560/05/8 ประชุม ผปค ม.4

Photo by siya

2560/04/  STEM

Photo by siya

จัดอบรมสะเต็มศึกษาระดับประถม และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย

กิจกรรมมอบตัวนักเรียน ม.4 2560

Photo by siya

2560-03 การรับนักเรียนประจำปี 2560

Photo by siya

ประมวลภาพการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

2560-2-17 เลือกตั้งสภานักเรียน 60

Photo by siya

สภานักเรียนชุดปัจจุบันดำเนินการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

2560/2/17 กสร.พละฯ มอบเกียรติบัตร

Photo by siya

ท่านรองผู้อำนวยการเป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านกีฬา

2560/2/11 ค่ายเนตรนารี ม.1 และ ม.2

Photo by siya

จัดกิจกรรมค่ายเนตรนารี ม.1 และ ม.2 ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์

2560-2-1 มอบเกียรติบัตรยกย่องฯ

Photo by siya

มอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 66

2559-12-29 ทำบุญตักบาตรปีใหม่

Photo by siya

ท่านผู้อำนวยการประชง วัฒนชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู พนักงานเจ้าหน้าที่และนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ 2560

ตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกฯ 

Photo by siya

รวมยินดีและชื่นชม นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ

2559/12/18 แข่งขันเกมสร้างสรรค์

Photo by siya

ประมวลภาพแข่งขันเกมสร้างสรรค์ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ณ จันทุบรี

2559/12/16 พิธีเปิดศิลปหัตถกรรม 66

Photo by siya

ประมวลภาพกิจกรรมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ณ จันทุบรี

2559/12/16 ลงทะเบียนการแข่งขันฯ

Photo by siya

สนามแข่งขันทักษะวิชาการฯ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี [sill2]

2559/12/14 แข่งขันหุ่นยนต์

Photo by siya

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษา [sill3]

2559/12/14 แข่งขันโครงงานหุ่นยนต์

Photo by siya

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษา [sill4]

2559/12/16 ซ่อมพิธีเปิดศิลปหัตถกรรม 66

Photo by siya

ประมวลภาพกิจกรรมซ่อมใหญ่พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ณ จันทบุรี

2559/11/25 พิธีถวายราชสดุดี

Photo by siya

พิธีถวายราชสดุดีของเหล่าลูกเสือจังหวัดจันทบุรี นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

2559/11/24 "ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์"

Photo by siya

กิจกรรมเทิดพระเกียรติกับโครงการพระราชดำริ ในรัชกาลที่ ๙