• 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี
  • (039) 324650
  • siyanuson@siya.ac.th

เอกสารสำหรับคุณครู


เอกสารสำหรับคุณครู

เอกสารงานประกันคุณภาพ

  • ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานฯ ประกันคุณภาพภายใน 1 2 3 4
  • รายงานการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา (SAR)
       - รายบุคคล ที่นี่
       - กลุ่มสาระฯ ที่นี่

เอกสารเกี่ยวกับงานกิจกรรม

เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือ

  • คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนศรียานุสรณ์ล่าสุด ที่นี่
  • เอกสารอื่นๆ ที่นี่