mobirise.com

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

เอกสารสำหรับคุณครู/แบบฟอร์มงานต่างๆ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโรงเรียน
กับผู้ปกครอง

กิจกรรมในโรงเรียน

OPEN HOUSE62

นายพรต สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.17 ร่วมพิธีเปิดงาน "เปิดโลกการศึกษาศรียา" พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยทีมงานสภานักเรียน จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาฯ ติดตามภาพได้ที่ลิงค์ด้านล่าง ภาพเพิ่มเติม

นิทรรศการญี่ปุ่น@ศรียา

แผนการเรียนญี่ปุ่นจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับการเรียน หนังสือ สิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

ค่ายเยาวชนต้นแบบฯ

โรงเรียนศรียานุสรณ์ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนต้นแบบคุณธรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์..

อบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยแอปพลิเคชั่นออนไลน์

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดการอบรมพัฒนาบุคลากร "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยแอปพลิเคชั่นออนไลน์" ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (531) ในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562..

กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จัดโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด นำโดยนายธิติ สวนแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล  ผลการตรวจปัสสาวะนักเรียน พบว่าไม่พบสารเสพติด

ผลงานของนักเรียน