Mobirise

ข่าวประชาสัมพันธ์

News.

กาลครั้งหนึ่ง...ของ เรา

::::::ข่าวล่าสุด::::::

19-21 กรกฏาคม 2560             -  การแข่งขันกรีฑาประจำจังหวัด      

29-31 กรกฎาคม  2560           - การแข่งขันกีฬายูยิสซูชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ  

4-6   สิงหาคม  2560               - การแข่งขันกีฬายูโดมหาชัยชิงแชมป์เปี้ยน