Mobirise

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

::::::ข่าวล่าสุด::::::

3  กันยายน  2560 - กลุ่มสาระการงานฯ เลี้ยงเกษียณอายุราชการคุณครูสุวลักษณ์ ภาพที่นี่

15-16 กรกฏาคม 2560 - นักเรียนที่สนใจค่ายคอมพิวเตอร์ (หุ่นยนต์) ขอรายละเอียดได้ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์  ที่นี่

16-17 มิถุนายน 2560 - กิจกรรมค่ายไอทีพี่สอนน้อง 60 ขอรายละเอียดได้ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ ที่นี่
กาลครั้งหนึ่ง...ของ กสร.

SHARE THIS PAGE!

FOLLOW US