easy mobile web generator software download

ภาพกิจกรรม

เรามีกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้......คุณพร้อมหรือยัง

พิธีมอบทุนการศึกษา

11  สิงหาคม 2560

พิธีเทิดพระเกียรติ12สิงหา "วันแม่แห่งชาติ" 

11 สิงหาคม 2560

ประชุมรับฟังคำชี้แจงและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

9 สิงหาคม 2560

พิธีปิดวอลเลย์บอล กฟพ.PEAครั้งที่13

8 สิงหาคม 2560

โครงการยิ้มง่ายไหว้สวย

5-6  สิงหาคม 2560

งานประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

1 สิงหาคม 2560

ส่งมอบดอกไม้จันท์ทำจากใจถวายพ่อหลวง 

26 กรกฎาคม 2560

ปลูกต้นไม้ในโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

14 กรกฎาคม 2560

ส่งต่อขาวสารกิจกรรมให้เพื่อนๆ